Портал сучасних педагогічних ресурсів

http://intellect-invest.org.ua

Про Портал
http://intellect-invest.org.ua/actual_info/


Метою Порталу є надання доступу всім зацікавленим особам до сучасних освітніх (педагогічних) е-ресурсів [../../../../../ukr/educ_resources/] , концентрація нових педагогічних джерел [../../../../../ukr/library/] у власному освітньому депозитарії, сприяння реалізації інтелектуальних освітніх інвестицій в національному соціокультурному просторі, які здійснюються науково-педагогічними установами та благодійними фондами.

Портал сучасних педагогічних ресурсів створено за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям.

Кожен з відвідувачів Порталу може розраховувати на інформаційну підтримку, яка полягає у наданні актуальної інформації [../../../../../ukr/actual_info/] про освітні заходи і педагогічні події в Україні, Росії та країнах ближнього зарубіжжя, наявні педагогічні е-ресурси [../../../../../ukr/educ_resources/] (бібліотеки, тематичні зібрання книг, енциклопедії, довідники, журнали, добірки статей тощо).

Окреме місце на Порталі відводиться електронним періодичним виданням [../../../../../ukr/pedagog_editions/] , у яких можуть публікуватися статті, що містять результати досліджень пошукувачів кандидатських і докторських степенів.

Самостійна сторінка Порталу містить добірку біографічних есе [../../../../../ukr/pedagog_personalias/] про відомих педагогічних діячів чи офіційних осіб, діяльність яких вплинула на розвиток вітчизняної освіти.

На Порталі також рекламуються благодійні проекти і програми [../../../../../ukr/blago_found/] , що реалізуються в національному освітньому просторі, а також висвітлюється актуальна інформація [../../../../../ukr/actual_info/] педагогічних установ, кафедр, методичних об’єднань та інших освітніх структур, які співробітничають з Порталом [../../../../../ukr/collaboration/] .