Портал сучасних педагогічних ресурсів

http://intellect-invest.org.ua

Співробітництво
http://intellect-invest.org.ua/collaboration/


Портал сучасних педагогічних ресурсів відкритий для співробітництва з усіма зацікавленими структурами незалежно від форм власності та приватними особами.

Всі, хто небайдужий до стану освіти в нашій країні, хто хоче сприяти реалізації інноваційних освітніх проектів, можуть звертатися до нас: intellect-invest@ukr.net [mailto:intellect-invest@ukr.net] .

Ми будемо намагатися з усіх виникаючих питань надавати ініціаторам інформаційну підтримку.

Зараз із нами співробітничають:

  • кафедра педагогіки вищої школи та освітнього менеджменту Навчально-наукового інституту педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва Черкаського національного педагогічного університету ім. Богдана Хмельницького (завідувач – професор О. П. Савченко [http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_offic_info_release_savchenko_ep/] );
  • кафедра педагогіки Слов'янського державного педагогічного університету (завідувач – професор В. І. Сипченко [http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_offic_info_release_sypchenko_vi/] );
  • Донецький обласний інститут післядипломної освіти (ректор – доцент О. І. Чернишов [http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_oficioz_releac_redkollegii_tchernishov_oi/] );
  • Науково-дослідна лабораторія акмеології освіти (до березня 2009 р. – Науково-дослідна лабораторія психолого-педагогічної та соціологічної діагностики) Ульяновського Інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників освіти (зав. лабораторією М. І. Лукьянова [http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_autors_lukjanova_mi/] – дійсний член Російської академії природознавства (РАП), доктор педагогічних наук, професор);
  • відділ педагогіки і психології вищої освіти Інституту вищої освіти НАПН України (завідувач – старший науковий співробітник М. М. Левшин [http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_autors_levshin_mm/] ).