Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ВИДАННЯ 1941-1991 РР.
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

БІБЛІОТЕКА науково-педагогічної літератури / Видання 1941-1991 рр.

  До кінця ...
    

Коменский Я. А. Материнская школа // Под ред. проф. А. А. Красновского. – М.: Гос. уч.-пед. изд-во МП РСФСР, 1947. – 104 с.

Формат DjVu, розмір файлу 1,8 Мб
Скачати ...
              

Набоков М. Е. Методика преподавания астрономии. – М.: Учпедгиз, 1947. – 196 с.

Формат PDF розмір файлу 17,7 Мб
Скачати ...
            

Педагогика: Учеб. пос. для пед. высших. учеб. завед. и ун-тов. – Изд. 2-е, перераб. и доп.  / Под ред. деств. члена АПН РСФСР И. А. Каирова. – К.: Госуд. учебно-педагогич. изд-во МП РСФСР, 1948. – 464 с.

Формат DjVu, розмір файлу 11,9 Мб
Скачати ...
    
    

Методика стереометрії. – Вид. 2-е, перероб. / Міністерство освіти УРСР. Український наук.-дослідний ін-т педагогіки; Під ред. проф. О. М. Астряба і доц. В. П. Білоусової. – К.: Держ. уч.-пед. вид-во "Радянська школа", 1949. – 192 с.

Формат DjVu, розмір файлу 3,8 Мб
Скачати ...
    
    

Математика в школі: Методичний збірник. – Вип. III / Міністерство освіти УРСР. Український наук.-дослідний ін-т педагогіки; Під ред. М. Б. Гельфанда. – К.: Держ. уч.-пед. вид-во "Радянська школа", 1949. – 164 с.

Формат DjVu, розмір файлу 2,2 Мб
Скачати ...
    
    
    

Математика в школі: Методичний збірник. – Вип. 5 / Міністерство освіти УРСР. Український наук.-дослідний ін-т педагогіки; Під ред. І. Є. Шиманського. – К.: Держ. уч.-пед. вид-во "Радянська школа", 1951. – 132 с.

Формат DjVu, розмір файлу 4,0 Мб
Скачати ...
    
    

Ланков А. В. К истории развития передовых идей в русской методике математики: Пос. для учителей. – М.: Гос. уч.-пед. изд-во МП РСФСР, 1951. – 151 с.

Формат DjVu, розмір файлу 3,2 Мб
Скачати ...
    
    

Шишаков В. А. В помощь учителю астрономии в средней школе. – М.: Учпедгиз, 1952. – 151 с.

Формат PDF розмір файлу 14,8 Мб
Скачати ...
              

Владимирский Г. А. Перспектива: Пос. для учит. средн. шк. – М.: Госуд. уч.-пед. изд-во МП РСФСР, 1952. – 120 с.

Формат DjVu, розмір файлу 3,4 Мб
Скачати ...
              

Березанская Е. С., Нагибин Ф. Ф. Сборник вопросов и упражнений по алгебре и тригонометрии для VIII-X классов средней школы: Пособие для учителей средней школы. – Изд. 2-е. – М.: Гос. уч.-пед. изд-во МП РСФСР, 1955. – 160 с.

Формат DjVu, розмір файлу 3,1 Мб
Скачати ...
    
    

Одоевский В. Ф. Избранные педагогические сочинения / Под ред В. Я. Струминского. – М.: Гос. уч-пед. изд-во МП РСФСР, 1955. – 368 с.

Формат PDF розмір файлу 4,2 Мб
Скачати ...
    
    

Геселевич А. М. Научное, литературное и эпистолярное наследие Николая Ивановича Пирогова / с предисл. А. Н. Бакулева. – М.: Гос. изд-во Медицинской л-ры, 1956. – 264 с.

Формат PDF розмір файлу 57,1 Мб
Скачати ...
              

Зуев В. Ф. Педагогические труды. – М.: Изд-во АПН, 1956. – 148 с.

Формат DjVu, розмір файлу 1,7 Мб
Скачати ...
     
     
    

Болдырев Н. И. Воспитание коммунистической морали у школьников. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: Гос. уч.-пед. изд-во МП РСФСР, 1956. – 232 с.

Формат DjVu, розмір файлу 11,7 Мб
Скачати ...
    
    

 

Зібрання творів Н.К.Крупської в 11 т.
(1957-1963 рр.)

              

Развитие учащихся в процессе обучения (I-II классы) / Под ред. Л. В. Занкова. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 292 с.

Формат DjVu, розмір файлу 7,2 Мб
Скачати ...
    
    

Преподавание математики: Сб. статей. – Третье изд., доп. и испр. / Под ред. А. И. Фетисова. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957. – 252 с. – (серия "Политехническое обучение в школе").

Формат DjVu, розмір файлу 6,1 Мб
Скачати ...
    
    

Розвиток логічного мислення учнів у процесі викладання математики в середній школі: Методичний лист МО УРСР. – К.: Радянська школа, 1959. – 108 с.

Формат DjVu, розмір файлу 1,7 Мб
Скачати ...
    
    
    

Пойа Д. Как решать задачу: Пос. для учителей. – М.: Госучпедгиз, 1959. – 208 с.

Формат DjVu, розмір файлу 5,1 Мб
Скачати ...
              

Пиаже Ж., Бет Э., Дьедоне Ж., Лихнерович А., Шоке Г., Гаттеньо К. Преподавание математики: Пос. для учителей. – М.: Госуд. учебно-педагогич. изд-во МП РСФСР, 1960. – 164 с.

Формат DjVu, розмір файлу 2,4 Мб
Скачати ...
    
    

Збандуто С. Ф. Педагогіка. – К.: Радянська школа, 1965. – 508 с.

Формат DjVu, розмір файлу 14,2 Мб
Скачати ...
              

Столяр А. А. Логические проблемы преподавания математики. – Минск: Вышэйшая школа, 1965. – 254 с.

Формат DjVu, розмір файлу 2,7 Мб
Скачати ...
    
    

Формирование мировоззрения учащихся восьмилетней школы в процессе обучения и труда / Под ред. Э. И. Моносзона. – 1966. – 256 с. 

Формат DjVu, розмір файлу 2,7 Мб
Скачати ...
    
          

Формування діалектико-матеріалістичного світогляду учнів при навчанні математики: Методичний лист МО УРСР / Укл. О. І. Власенко. – К.: Радянська школа, 1966. – 80 с.

Формат DjVu, розмір файлу 1,2 Мб
Скачати ...
    
    

Основы дидактики / Под ред. Б. П. Есипова. – М.: Просвещение, 1967. – 472 с.

Формат DjVu, розмір файлу 5,5 Мб
Скачати ...
Наступна сторінка ...
Рейтинг DVK WebDev разработка сайта: «DVK WebDev»