Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ПРО ЖУРНАЛ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Про журнал

Шановні читачі!

Перед вами титульна сторінка Інтернет-журналу «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку».

Журнал є професійним виданням науково-педагогічної спрямованості і орієнтований на вчених, викладачів вищої школи, аспірантів, учителів.

Журнал зареєстровано в ISSN International Centre і йому присвоєний номер ISSN 2076-9008 як періодичному виданню, що продовжується і виходить не менше чотирьох разів на рік.

Основні напрями публікацій журналу визначаються такими педагогічними спеціальностями:

13.00.01Загальна педагогіка та історія педагогіки
13.00.04Теорія і методика професійної освіти
13.00.05Соціальна педагогіка
13.00.06Теорія і методика управління освітою
13.00.07Теорія і методика виховання
13.00.09Теорія навчання
19.00.01Загальна психологія, історія психології
19.00.07Педагогічна та вікова психологія

Журнал виходить в електронному вигляді й перебуває в on-line доступі. Публікація статей у журналі умовно-платна.
Статті перед публікацією проходять внутрішнє резензування.

У відповідності ДСТУ 3814 «Інформація й документація. Видання. Міжнародна стандартна нумерація книг» (ISO 2108:20 NEQ) і «Положенням про електронні наукові спеціалізовані видання» (затв. наказом МОН України, НАН України, ВАК України 30.09.2004 р. № 768/431/547) журнал є текстовим, самостійним, постійим, спеціалізованим електронним виданням.

Вихідні дані

Засновники й видавці журналу: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького і Донецький обласний благодійний Фонд сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям.

Головний редактор:
Кузьмінський Анатолій Іванович, академік Міжнародної слов'янської академії освіти імені Я. А. Коменського, професор, доктор педагогічних наук.

Відповідальні редактори:
Касярум Надія Василівна, доцент, кандидат педагогічних наук
Лодатко Євген Олександрович , доцент, кандидат педагогічних наук

Рік початку видання: 2008.

Мова видання: українська

Адреса сайту журналу:
http://intellect-invest.org.ua/ukr/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science/

Рейтинг DVK WebDev разработка сайта: «DVK WebDev»