Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
Т. І. БОНДАР. СПЕЦИФІКА СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

ПЕДАГОГІЧНІ ВИДАННЯ / е-журнал «Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку» / Архів номерів / Випуск №1 [2009] / Т. І. Бондар. Специфіка структурної організації та змісту діяльності студентського самоврядування у вищих навчальних закладах США

УДК 378.11 (73)

Т. І. Бондар

СПЕЦИФІКА СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗМІСТУ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ США

Анотація. У роботі аналізуються форми, структура та повноваження студентського самоуправління у вищих навчальних закладах США.
Ключові слова: студентський уряд, форми, структура, повноваження.

Аннотация. В работе анализируются формы, структура, полномочия студенческого самоуправления в высших учебных заведениях США.
Ключевые слова: студенческое самоуправление, формы, структура, полномочия.

Abstract. The article considers the student government forms, structure, and powers in the U.S. colleges and universities.
Keywords: student government, form, structure, power.

Багатоплановість та різноманітність системи освіти США відображається у різноманітності форм студентського уряду у вищих навчальних закладах США. Серед поширених форм вирізняють наступні: Студентський уряд (Student Government), Асамблея студентів (Student Assembly), Асоціація студентів (Student Association), Асоціація студентської громади (Student Body Association). У юридичних школах функції студентського уряду виконує Асоціація студентів правовиків. Основними завданнями органів студентського самоврядування є забезпечення і захист права та інтересів студентів, представлення їх інтересів, участь у роботі загально університетських комісій, розподіл обов’язкових студентських внесків на студентську діяльність (клуби, організації, студентський уряд), фінансова підтримка соціальних та культурних заходів, затвердження та координація діяльності студентських організацій.

У своїй діяльності студентський уряд керується Конституцією США, Статутом вищого навчального закладу, Конституцією та Статутом студентського уряду, які затверджується управлінською радою університету. Повноваження і форми участі студентського самоврядування в діяльності вищого навчального закладу визначає адміністрація / управлінська рада закладу. Управління вищими навчальними закладами США здійснює опікунська рада у приватних університетах (board of trustees) та управлінська рада в громадських ВНЗ (board of regents). Як правило, управлінські / опікунські ради затверджують повноваження студентського уряду, але, якщо громадський університет знаходиться під юрисдикцією штату, можливе затвердження студентського уряду через законодавство на рівні штату. У штаті Каліфорнія повноваження студентського уряду регламентовано у Статуті штату [3].

Зміни поставленої мети, завдань діяльності студентської організації та представництва студентів впливали на зміну форм студентського самоврядування На початку двадцятого століття поширення набули Асоціації студентів і викладачів [2, c. 871]. Результати опитування Б. Петерсона у 1943 р. свідчили про відносну самостійність студентських урядів. Проведене анкетування у 122 вищих навчальних закладах різних форм власності виявило: у питанні щодо представництва викладачів у студентському уряді відповіді розділились таким чином: у 26% ВНЗ представники від адміністрації та викладачі не представлені у студентських комісіях, 40% студентських урядів мали більш ніж одного представника від викладачів із дорадчими функціями та 44% студентських урядів дозволяли викладачам мати право голосу. Дані опитування свідчать, що у ? ВНЗ США адміністрація відповідала за ефективність функціонування студентського уряду [4, c. 206]. Модель студентського уряду „студент – викладач”, започаткована на початку ХХ ст., поширилась на всі вищі навчальні заклади США. Дієвість студентського уряду залежала від зміни кількості повноважень та вирішального голосу у прийнятті остаточного рішення. Реальні повноваження, довіра до студентів та повага до їх рішень сприяли розвитку студентської ініціативи, дорадчі функції викладачів забезпечували розвиток студентського самоврядування та створювали умови для забезпечення самостійності студентської діяльності. Неможливість пробитись через адміністративні перешкоди та авторитарність викладачів знижувала дієвість студентського уряду. 

Структура студентського уряду. Протягом історичного розвитку структура студентського самоврядування зазнавала змін. Організаційна побудова сучасного студентського уряду у більшості вищих навчальних закладів відтворює структуру уряду США, у якому влада поділена між трьома гілками: виконавчою, законодавчою та судовою. Як свідчать архівні документи студентських урядів, на початку ХХ століття структура студентського уряду була спрощена. В університеті Грінсборо Північної Кароліни після утворення студентського самоврядування у 1914 році і до 1930 року повноваження виконавчої, законодавчої та судової влади виконувались різними організаціями. Після перегляду Конституції у 1930 р. були чітко встановлені три гілки влади та розмежовані повноваження [5].

Студентський уряд у коледжі Гетсбург утворився у 1910 р. з метою „покращення умов проживання та навчання студентів та підтримувати мораль студентів”. Це означало, що студентський уряд виконував повноваження судової гілки влади та слідкував за виконанням студентами Кодексу честі. Склад та структура студентського уряду залишалися незмінними протягом 32 років, не дивлячись на зміни в Конституції, і лише у 1942 р. склад студентського уряду розширився, включивши представників від товариств, клубів та представників від викладачів, розширилися його повноваження і відповідно змінилася структура [6].

Студентський уряд університету Каліфорнії в Сан Франциско був створений у 1901 р. Його структура містила дві палати, які представляли виконавчу владу (президент студентського уряду університету та президенти факультетів) та представницький орган (один представник від курсу, один магістрант від факультету та викладачі). Студентські уряди факультетів працювали над розробкою системи нагород та відзнак, ініціювали створення студентського кафетерію та магазину, заробляючи гроші на будівництво студентського центру. У 1958 р. з’явилася нова форма уряду – Рада директорів центру Міллері, яка не змінила структуру [l].

Студентський уряд університету Сент Емброуз утворився з метою забезпечення представництва студентів. Студенти об’єднались та обрали дев’ятьох студентів до Ради студентського уряду (Student Government Board). У 1926 році Студентський уряд був затверджений опікунською радою і став називатися Студентською радою (Student Council). Протягом одного року Студентську раду переформатували у Відділ коледжу. Метою організації була співпраця з викладачами у вирішенні всіх питань студентської громади. Як було встановлено, розподіл обов’язків та довіра до студентів сприяли моральному вихованню та давали можливість студентам самовиразитись. Представники обирались від всіх курсів, але не в рівних пропорціях: два делегати від всіх студентів першого курсу, три делегати від студентів другого курсу, чотири делегати від студентів третього курсу, п’ять делегатів від студентів четвертого курсу. Президент та віце-президент студентів випускного курсу вважались президентом та віце-президентом Студентської ради, президенти та віце-президенти першого, другого та третього курсів вважались членами Студентської ради. Щотижня проводились збори, на яких обговорювались питання студентського життя, приймали резолюції, подавали рекомендації на затвердження раднику Студентської ради та Раді з дисциплінарних питань та впроваджували рішення у життя. Як ми бачимо, Відділ коледжу виконував повноваження виконавчої, законодавчої та судової влади [9].

Студентів університету штату Техас представляють три організації: Студентський уряд представляє всіх студентів, але вирішує питання життєдіяльності студентів 1–4 курсів; Сенат ряд коледжів представляє інтереси студентів та магістрантів у вченій раді; Асамблея студентів-магістрантів представляє академічні інтереси магістрантів та займається їх життєдіяльністю. Часто їх повноваження перетинаються, але студенти вважають, що конкуренція сприяє підвищенню активності діяльності цих студентських організацій [10].

Структура студентського уряду „Асоціації студентів громадського університету штату Мічиган” відрізняється від решти університетів та представлена децентралізованим двопалатним законодавчим органом. Виникнення студентського уряду „Ради студентів” (зараз Академічна Асамблея) у 1908 р. було спричинене необхідністю припинити серйозні сварки між першокурсниками та старшокурсниками, тобто Рада студентів виконувала функцію судового органу, пізніше набула повноважень координаційного органу та розподіляла внески між студентськими організаціями. У 1965 р. поряд з Радою студентів була створена нова форма студентського уряду – Асоціація студентів громадського університету штату Мічиган, яка складалась з двох гілок влади: законодавчого органу (Асамблея студентів) та виконавчого кабінету, який займався фінансуванням заходів, послуг юристів. Рада студентів, поступово втрачаючи популярність та підтримку студентів, перетворилась на дорадчий орган для викладачів. Політична активність на початку 70-х років ХХ ст. та прагнення Асоціації бути представленими у вченій Раді університету загострила суперечки між двома урядами. Адміністрація вирішила питання на користь Ради, таким чином Рада одержала владу, але мала недостатнє фінансування, Асоціація мала достатній бюджет, але не мала реальної влади. На початку 30-х років ХХ ст. Рада студентів так і не здобула прихильності студентів, тому що всього лише 15% місць у Раді були виборчими, решту призначали декани. Після обговорення ситуації між двома студентськими урядами знайшли компромісний варіант „три на три”: Рада студентів віддала Асамблеї свої три місця у вченій раді та в обмін одержала 3% фінансування від Асамблеї. Таким чином відбулось об’єднання, в якому Рада студентів стала Академічною асамблеєю та представляла питання навчання у вченій раді, а Асамблея студентів вирішувала питання студентського життя. З 1992 р. Асамблея зберігає двопалатну структуру [1]. Більшість студентських урядів офіційно належать до структури ВНЗ та затверджуються радами правління. Проте, студентські уряди у Каліфорнії, Міннесоті та Орегоні мають автономний статус неприбуткової організації „Associated Students, Inc.”. Автономність студентських урядів склалась традиційно Студентський уряд Каліфорнії позиціонує себе як найактивніша організація у США завдяки студентському руху 60-х років ХХ ст., автономність Міннесоти пояснюється статусом університету з конституційною автономією [8].

Зміни у структурі відбувалися під впливом вимог студентів щодо захисту власних прав та вимог суспільства до рівня підготовки фахівця і громадянина. Розширення повноважень студентського уряду змінювали структуру організації, збільшували її представництво та відображались у відповідних статтях Конституції. Повноваження студентського уряду на початку ХХ ст. обмежувались дисциплінарно-контролюючими функціями (поведінка студентів у гуртожитках) та за дотриманням студентами Кодексу честі, який гарантував підвищення якості освіти через виконання правил академічної чесності. Діяльність студентського уряду документувалась відповідальним секретарем (радником), документація передавалась до архіву, забезпечуючи накопичення фактів і досвіду для вивчення наступними поколіннями студентів.

Література

  1. Associated Students Of Michigan State University  [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://en/wikipedia.org/wiki/ Associated_ Students _of_Michigan_State_University
  2. Basset B. Student Government // The American Journal of Nursing. – July 1923. – Vol. 23. – No.10. – P. 870–871.
  3. Cal Education Code § 89300
  4. Peterson B.H. Student government in collegiate institution // The Journal of Higher Education. – Vol. 14, No.4. – April 1943. – P. 205–208.
  5. Student Government Association // The University of North Carolina at Greensboro  [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://library.uncg.edu/depts/archives/studentorg/sosga.html
  6. San Francisco: Student Government, University of California history, University of California history Digital Archives [Електронний ресурс].  Режим доступу: http:// sunsite.berkeley.edu/uchistory/general_history/campluses/ucsf/studentgov_print.htm
  7. Student Senate History. Gettysburg College Student Senate. Campus box 399, Gettsburg, PA 17325
  8. United States Student Association  [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Student_Association
  9. University of St. Ambrose [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://web.sau.edu/sga/history/html
  10. University of Texas [Електронний ресурс] .  Режим доступу: http://en/wikipedia.org/wiki/Student_goverment
© Т. І. Бондар, 2009.
Надійшла до редколегії 28.02.2009 р.
Рейтинг DVK WebDev разработка сайта: «DVK WebDev»