Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ РОБОТИ ШКОЛИ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Наукова школа педагогів «АКМЕ» / Перспективні плани роботи школи

План роботи
Наукової школи педагогів «АКМЕ» на 2010 рік


         
Зміст діяльностіСтроки проведенняВідповідальні і виконавці
1.Відкрите засідання  (методологічний семінар) на базі МОУ ЗОШ р.п. Нова Майна.
Тема: «Організація здоров’яформуючого освітнього середовища як фактор успішності й досягнень педагогів і учнів».
14.01.2010Гуменна Т. Я.,
Лукьянова М. І.2.
Відкрите засідання НШП (методологічний семінар) на базі ДОУ «Яблунька» р.п. Мулловка Мелекеського району Ульяновської області.
Тема: «Психологічне здоров'я педагога як акмеологічний ресурс професіонально-особистісного розвитку»

08.04.2010
Лукьянова М.І.,
Кострякова Т.Б.,
Бочкарьова С.В.,
Гуменна Т.Я.


3.Відкрите засідання Наукової школи педагогів «АКМЕ» на базі Ульяновського ІПК ПРО, присвячене Року Вчителя на тему: «Акмеологічна зрілість педагога: сутність, проблеми формування, способи досягнення»14.10.2010Лукьянова М.І.,
Суродіна О.В.


4.Проведення засідань НШП  (на базі відділу освіти адміністрації МО «Мелекеський район» Ульяновської області). 
Теми:
 • Системно-комплексна діагностика психологічного здоров'я вчителі як фактора й показника його акмеологічної зрілості;
 • Теоретичні й методологічні основи психолого-педагогічного дослідження;

 • Організація дослідницької діяльності педагогів у сільській школі;
   
 • Системно-комплексна діагностика професійно-особистісного розвитку вчителя в умовах педагогічної діяльності;
   
 • Акмеологічні ресурси освітнього середовища.
11.02.2010

11.03.2010

13.05.2010

10.06.2010,
09.09.2010

11.11.2010,
09.12.2010
Всі учасники
НШП "Акме"


5.Проведення психолого-педагогічних досліджень на базі освітніх установ м.Ульяновська та Ульяновської області по темам:
 • Розвиток професіоналізму вчителя на основі інтеграції науково-дослідної й практичної діяльності в умовах муніципальної системи освіти;
   
 • Організаційно-управлінські умови розвитку акмеологічної позиції вчителя в локальному професійному середовищі;
   
 • Оптимізація виховної системи освітньої установи на основі акмеологічного підходу;

   
 • Психолого-педагогічні умови ефективної реалізації варіативних освітніх маршрутів учнів у масовій школі;
   
 • Формування й розвиток людиновідчої компетентності педагога в системі додаткової професійної освіти;
   
 • Можливості формування іміджу педагога в системі додаткової професійної освіти;
   
 • Формування професійної компетентності фахівця-лінгвіста: концептуальна модель і лінгвістичний інструмент оцінки;
   
 • Розвиток інформаційної культури педагога в умовах локального професійного середовища.
протягом
року
 
Гуменна Т.Я.,
Бочкарьова С.В.,
Мудрова Т.О.
 
Разіна Н.О.,
Барабанова З.П.,
Дирдін Д.О.
 
Леушкіна Н.О.,
Какарова А.П.,
Губіна М.В.
 
Галацкова І.О.
 
Суродіна О.В.
 
 
Салмова О.В.
 
 
Гришенкова О.Г.
 
Хайруллов Е. В.


6.Участь в Регіональних, Всеросійських и Міжнародних науково-практичних конференціях:
 • Міжнародна науково-практична конференція «Освіта дорослих як фактор соціалізації й соціального захисту в сучасному суспільстві» (Україна, м. Черкаси, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Вища школа: національні пріоритети і європейські орієнтири» (Україна, м. Черкаси, Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького);
 • XVIII Всеросійська науково-практична конференція «Людин у культурі Росії». Тема: «Духовний розвиток людини» (на базі Ульяновського ИПК ПРО);
 • Міжнародна науково-практична конференція «Професійна рефлексія педагога як умова розвитку рефлексивних-оцінних здатностей учнів» (на базі Ульяновського ИПК ПРО);
 • Обласна науково-практична конференція учасників програми розвитку інноваційних процесів «Інноваційні процеси як механізм реалізації освітньої ініціативи «Наша нова школа» (на базі Ульяновського ИПК ПРО).
протягом
року

29-30.03.2010


29-30.04.2010

04.06.2010


листопад 2010

листопад 2010
Всі учасники
НШП "Акме"
7.Міжнародні конференції з пріоритетних напрямків розвитку науки й освіти (по лінії Російської Академії природознавства)протягом
року
Всі учасники
НШП "Акме"


8.Видавнича робота, захист дисертацій, консультування:
 • Підготовка й видання 4-го випуску «Вісника Наукової школи педагогів «Акме».
  Тема випуску: «Психологічне здоров'я як акмеологічний ресурс особистості»;

 • Підготовка й видання монографії «Формування акмеологічної позиції школярів у навчальному процесі»;

 • Захист кандидатської дисертації Галацкової І.О. на тему: « Моделювання варіативних освітніх маршрутів учнів як засіб забезпечення адаптивності шкільного середовища»;

 • Захист кандидатської дисертації Гришенкової О. Г. на тему: «Формування професійної компетентності фахівця-лінгвіста»;

 • Індивідуальне консультування педагогів-дослідників освітніх установ м. Ульяновська й членів Наукової школи педагогів «Акме» на базі Уляновського ІПК ПРО


2-й квартал 2010

2-й квартал 2010

лютий 2010грудень 2010


протягом року


Лукьянова М. І.,
Сосновських Н. В.

Лукьянова М. І.,
Сосновських Н. В.

Галацкова І. О.Гришенкова О. Г.


Лукьянова М. І.


   

   

План роботи
Наукової школи педагогів «АКМЕ» на 2009 рік


         
Зміст діяльностіСтроки
 проведення
  Відповідальні і   виконавці
1.Сумісна районна науково-практична конференція Наукової школи педагогів (НШП) «Акме» і юних дослідників «Крок у майбутнє» (на базі відділу освіти адміністрації МО «Мелекеський район» Ульяновської області).
09.01.2009Лукьянова М. І.,
Гуменна Т. Я.2.

Відкрите засідання НШП (методологічний семінар) (на базі ДОУ «Яблонька» р.п. Мулловка Мелекеського району Ульяновської області).
Тема: «Психологічне здоров'я педагога як акмеологічний ресурс професійно-особистісного розвитку».

12.02.2009

Лукьянова М. І.,
Кострякова Т. Б.,
Бочкарьова С. В.,
Гуменна Т. Я.


3.Проведення засідань НШП  (на базі відділу освіти адміністрації МО «Мелекеський район» Ульяновської області).  Теми:
 • Теоретичні і методологічні  засади  психолого-педагогічного дослідження;
 • Організація дослідницької діядбності педагогів в сільській школі;
 • Системно-комплексна діагностика професійно-особистісного розвитку учителя в умовах педагогічної діяльності;
 • Акмеологічні ресурси освітнього середовища;
 • Акмеологічна зрілість педагога: сутність, проблеми формування, способи досягнення.12.03.2009
14.05.2009
10.09.2009

08.10.2009
12.11.2009
Лукьянова М. І.,
Гуменна Т. Я.


4.

Проведення психолого-педагогічних досліджень на базі освітніх установ м. Ульяновська і Ульяновської області по темам:

 • Оптимізація розвивального потенціалу локального професійного середовища освітньої установи як умова професійно-особистісного розвитку педагога;
 • Розвиток професіональзму вчителя на основі інтеграції науково-дослідної і практичної діятельності в умовах муніціпальної системи освіти;
 • Организаційно-управлінські умови розвитку акмеологічної позиції вчителя в локальному професійному середовищі;
 • Оптимізація виховної системи освітньої  установи на основі акмеологічного підходу;
 • Формування акмеологічної позиції учня в навчальному процесі;
 • Психолого-педагогучні умови эфективної реалізації варіативних освітніх маршрутів в масовой школі.
протягом
рокуРазіна Н.О.
Гуменна Т.Я.,
Бочкарьова С.В.,
Тюгашева Н.О.


Барабанова З. П.
Леушкіна Н.О.,
Какарова А.П.,
Сосновських  Н.В.
Галацкова І.О.


5.Підготовка і видання випусків 2 та 3 «Вістника Наукової школи педагогів «Акме».
Тема випуску 2: «Акмеологічне моделювання освітнього простору».
Тема випуску 3: «Акмеологічні ресурси освітнього середовища».

II кв. 2009
IV кв. 2009
Лукьянова М. І.

6.Участь в III Межрегіональній виставці-ярмарку інноваційних освітніх проектів (на базі Ульяновського інституту підвищення кваліфікації і перепідготовки робітників освіти (УІПКПРО).
26.09.2009Лукьянова М.І.,
Разіна Н.О.,
Барабанова З.П.,
Сосновських Н.В.,
Степанова Н.О.


7.Участь в Регіональних, Всеросійських та Міжнародних науково-практичних конференціях:
 • Всеросійська науково-практична конференція «Здорове покоління – основа якісної освіти» (на базі Управління освіти м. Бариша Ульяновської області).
 • Всеросійська науково-практична конференція «Психолого-педагогічне забезпечення духовного і соціального здоров'я особистості» (на базі Ульяновського державного педагогічного університету імені І.М.Ульянова).
 • Всеросійська науково-практична конференція «Інноваційний розвиток сільської школы в сучасних соціально-економічних умовах» (на базі Ульяновського ІПКПРО).
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Вища школа України: удосконалення якості підготовки фахівців» (на базі Черкаського національного університету ім. Богдана Хмельницького).
 • Міжнародний круглий стіл провідних фахівців педагогічної і психологічної наук “Взаимодія педагогіки і психології: можливості і межі”.
 • II Міжнародний освітній форум “Нова якість освіти: шляхи і можливості досягнення” (на базі Ульяновського ІПКПРО):
 • XIII Міжнародна науково-практична конференція “Психолого-педагогічні ресурси розвитку сучасного уроку в досягненні підвищення якості освіти”.
 • Міжнародні конференції з пріоритетних напрямів розвитку науки і освіти (по лінії Російської Академії природознавства)
протягом
року
24.04.2009

22-23.04.2009


20.11.2009


16-17.04.2009


травень 2009

жовтень 2009


III-IV кв. 2009
Всі члени НШП


Лукьянова М. І.Лукьянова М. І.


Лукьянова М. І.,
Разіна Н. О.


8.Відкрите засідання НШП (методологічний семінар). Тема: “Розвиток акмеологічної позиції вчителя в умовах локального професійного середовища” (на базі МОУ СЗШ № 73 м.Ульяновська)
квітень 2009Лукьянова М.І.,
Разіна Н.О.,
Барабанова З.П.,
Сосновських Н.В.,
Степанова Н.О.


9.Індивідуальне консультування педагогів-дослідників освітніх установ м. Ульяновська і членів Наукової школи педагогів «Акме» (на базі Ульяновського ІПКПРО)Щомісячно,
протягом
року
Лукьянова М.І.

Рейтинг DVK WebDev разработка сайта: «DVK WebDev»