Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ВИПУСК 3 (2009)
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Наукова школа педагогів «АКМЕ» / Вісник наукової школи педагогів «АКМЕ» / Випуск 3 (2009)

Випуск 3:
Акмеологічне моделювання професійно-особистісного розвитку педагогів

ЗМІСТ

Від автора Наукової школи педагогів «АКМЕ»

Разіна Н. О. Акмеологічний підхід до розвитку професіоналізму сучасного педагога в інноваційному освітньому середовищі середньої школи

Лукьянова М. І. Системно-комплексна діагностика ефективності освоєння вчителем особистісно орієнтованого підходу в педагогічній діяльност

Разіна Н. О. Актуалізація розвиваючого потенціалу локального професійного середовища освітньої установи як умова професійно-особистісного розвитку педагога

Суродіна О. В. Психолого-педагогічна культура вчителя як ресурс ефективної професійної діяльності в умовах особистісно орієнтованої освіти

Барабанова З. П. Розвиток акмеологічної культури педагогів як умова освоєння особистісно орієнтованої взаємодії

Лукьянова М. І. Самоосвітня діяльність учителя як умова підвищення його психолого-педагогічної компетентності

 

Вихідні дані типографського видання:

УДК 37.0
ББК 74.00
В 38

Вестник Научной школы педагогов «АКМЕ». Выпуск 3. Акмеологическое моделирование профессионально-личностного развития педагогов: сборник научных статей [Текст] / под ред. М. И. Лукьяновой. – Ульяновск: УИПКПРО, 2009. – 60 с.

ISBN 978-5-9795-0461-2

© Ульяновский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования, 2009
© Коллектив авторов, 2009


Рейтинг DVK WebDev разработка сайта: «DVK WebDev»