Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Наукова школа педагогів «АКМЕ» / Цілі і завдання наукової школи

Авторська наукова школа педагогів «АКМЕ», - що працює під керівництвом М. І. Лукьянової, - орієнтована на спільну дослідницьку діяльність за програмою лідера й під його керівництвом і поєднує в собі різні соціально-наукові форми організації дослідницької, освітньої діяльності вчителів на післявузівському етапі, забезпечуючи вчителям і педагогічним працівникам поступове й цілеспрямоване «входження в науку». 

Цілями діяльності Наукової школи педагогів «АКМЕ» як наукового співтовариства є: 

 • оволодіння методологією наукового пізнання;
 • підготовка науково-педагогічних кадрів;
 • формування професійної готовності вчителя до самостійної науково-дослідної й науково-педагогічної діяльності;
 • поглиблене вивчання теоретичних і методологічних основ психолого-педагогічного дослідження, педагогічних систем, процесів, явищ;
 • оволодіння загальнонауковими методами системного, функціонального й статистичного аналізу педагогічної дійсності, розширення наукового кругозору;
 • реалізація спільної дослідницької діяльності за програмою автора школи й під його науковим керівництвом.

Основними завданнями діяльності Наукової школи педагогів «АКМЕ» є:

 • вивчення інноваційних процесів, що відбуваються в освітніх установах області чи регіону, науково-методичне забезпечення переведення їх у режим експериментальної роботи з розвитку освітньої установи;
 • проведення діагностичних досліджень стану освітньо-розвиваючих процесів та їхнього впливу на формування самосвідомості учнів і педагогів;
 • вивчення й розробка умов успішної адаптації нових освітніх програм, навчальних посібників, технологій, гнучких структур особистісно орієнтованої освіти дітей;
 • аналіз педагогічного досвіду вчителів, вивчення динаміки їх професійно-особистісного росту, процесу розвитку психолого-педагогічної компетентності, становлення й диверсифікованості їхнього професійного менталітету як фактору розвитку професіоналізму й творчості;
 • розробка дослідницьких (моніторингових) програм, наукових гіпотез і концепцій розвитку професіоналізму педагога, нових педагогічних теорій і практик, методів і прийомів освітніх технік і технологій, спрямованих на досягнення найвищого рівня професіоналізму, забезпечення професійно-особистісного росту педагогів і учнів;
 • розробка концепцій (концептуальних моделей) і програм науково-дослідного експерименту й надання практичної допомоги педагогічним працівникам - учасникам наукової школи в розробці й проведенні індивідуальних ініціативних експериментально-дослідницьких робіт.

 

Рейтинг DVK WebDev разработка сайта: «DVK WebDev»