Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ АКСІОПЕДАГОГІКИ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Наукова школа АКСІОПЕДАГОГІКИ / Історія виникнення аксіопедагогіки

Аксіопедагогіка – це наука прикладного характеру, яка ґрунтується на психолого-педагогічному та філософському знаннях і має на меті узагальнення системи психолого-педагогічних та філософських знань про людину як особливий психофізіологічний феномен та найвищу цінність суспільства.

Передумовою виникнення аксіопедагогіки є ціннісна концепція, запропонована у роботах вітчизняних (І. Бех, М. Євтух, І. Зязюн, О. Савченко, С. Сисоєва та ін.) і зарубіжних (J. W. Atkinson, R. Inglehart, A. Maslow, M. Rokeach, G. Haydon, S. Schwartz, М. Яницький та ін.) вчених, в епіцентрі яких розташовані класичні результативно-ціннісні теорії з вивчення мотивації до освіти і науки як загальнолюдських цінностей.

Засновником нового педагогічного напряму «аксіопедагогіка» є Юрій Володимирович Пелех – доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи і міжнародних зв'язків Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука  (м. Рівне, Україна).

Вибрані джерела:

  1. Пелех Ю. В. Ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога: монографія [Текст] / Ю. В. Пелех; за редакцією М. Б. Євтуха. – Рівне: Тетіс, 2009. – 400 с.
  2. Пелех Ю. В. Аксіопедагогіка: інтелектуальна відповідь на виклики суспільства [Текст] / Ю. В. Пелех // Педагогічна газета. – 2009. – № 10 (183). – С. 6.
  3. Пелех Ю. В. Аксіопедагогіка: простір для інноватики і сенсотворчості [Текст] / Ю. В. Пелех // Освіта. – 2009. – № 46-47, 4–11 листопада. – С. 6.
  4. Пелех Ю. В. Роль аксіологічної похідної як педагогічно сущого в полісистемній структурі підготовки майбутнього вчителя: зарубіжний досвід [Текст] / Ю. В. Пелех // Вища освіта України № 3 (додаток 1). – 2009. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – К.: Гнозис, 2009.– С. 242–247.
  5. Пелех Ю. В. Цінності і смисл як інтерпретація педагогічно сущого [Текст] / Ю. В. Пелех // Вища освіта України. – 2009. – № 3 (34). – С. 21-31.
  6. Пелех Ю. В. Особенности формирования ценностно-смысловой сферы личности будущего педагога [Текст] / Ю. В. Пелех, А. В. Матвийчук // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. Серия «Педагогика и психология». – 2010. – № 2(2). – С. 112-117.
Рейтинг DVK WebDev разработка сайта: «DVK WebDev»