Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ АКСІОПЕДАГОГІКИ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Наукова школа АКСІОПЕДАГОГІКИ / Об’єкт, предмет і завдання аксіопедагогіки

Об’єкт і предмет аксіопедагогіки

Об’єктом аксіопедагогіки є дослідження особливостей генези, функціонування та формування ціннісно-смислової сфери педагога в процесі професійної підготовки.

Предметом аксіопедагогіки є дослідження:

  1. передумов та чинників становлення ціннісно-смислової сфери педагога.

  2. змісту, структури та особливостей ціннісно-смислової сфери педагога як психофізіологічного та аксіологічного феномену.

  3. закономірностей, етапів та рівнів сформованості ціннісно-смислової сфери педагога у процесі професійної підготовки та діяльності.

  4. форм та методів ціннісної мотивації як чинника ефективного набуття професійних компетенцій.

  5. системи цінностей, обґрунтованих з точки зору філософської та педагогічної науки, що визначає спрямування професійної діяльності педагога та забезпечує психодіагностичний супровід його життя.

Завдання аксіопедагогіки

Серед загальних завдань аксіопедагогіки основним є створення умов для впровадження у систему освіти комплексу психолого-педагогічних та філософських знань з метою формування гуманістично зорієнтованої ціннісно-смислової сфери особистості педагога в процесі його професійного становлення і активної професійної діяльності в подальшому.

Рейтинг DVK WebDev разработка сайта: «DVK WebDev»