Портал засновано за підтримки Донецького обласного благодійного Фонду сприяння освітнім інтелектуальним інвестиціям (свідоцтво про Держреєстрацію № 402, видане 04.11.2008 р. Головним управлінням юстиції у Донецькій області, свідоцтво про Держреєстрацію серія А00 № 729147, видане 11.11.2008 р. Слов'янським міськвиконкомом). Портал зареєстровано Держкомітетом з інформатизації України 16.10.2009 р. (лист № 1737/05-09) як електронний інформаційний ресурс.
УКР
РУС
 
ФУНКЦІЇ І ФОРМИ АКСІОПЕДАГОГІКИ
 
  Версия для печати

ВХІД             Реєстрація

Наукова школа АКСІОПЕДАГОГІКИ / Функції і форми аксіопедагогіки

Функції аксіопедагогіки

Аксіопедагогіка покликана виконувати цілу низку важливих суспільних функцій:

1) пізнавально-методологічну функцію, що пов'язана з фундаментальними завданнями пізнання феномену ціннісно-смислової сфери педагога та проблеми її формування та корекції;

2) світоглядну функцію, що зумовлена філософським та педагогічним змістом аксіопедагогіки, який відкриває шлях до позитивних трансформацій ціннісно-смислової сфери педагога у процесі професійної підготовки та діяльності;

3) освітньо-виховну функцію, що спрямована на практичне застосування та реалізацію різноманітних форм та методів ціннісної мотивації як чинника ефективного набуття професійних компетенцій педагогом-початківцем (студентом педагогічних ВНЗ);

4) практично-регулятивну функцію, яка має прикладний характер і безпосередньо пов'язана з вирішенням актуальних завдань пошуку та формування системи цінностей, що визначатиме гуманістичне спрямування професійної діяльності педагога та забезпечуватиме психодіагностичний супровід його професійної діяльності та повсякденного життя.

Форми аксіопедагогіки

Аксіопедагогіка постає у теоретичній та навчальній формах.

Теоретична форма аксіопедагогіки позиціонує її як науку, функціональним завданням якої є пошук, формування та осмислення змісту структури та особливостей ціннісно-смислової сфери педагога як психофізіологічного та аксіологічного феноменів, а також з’ясування закономірностей, етапів та рівнів сформованості ціннісно-смислової сфери педагога у процесі професійної підготовки та діяльності.

Навчальна форма аксіопедагогіки позиціонує її як навчальну дисципліну, котра має на меті інкорпорацію новітніх гуманістичних, морально-етичних цінностей та імперативів мислення у свідомість особистості майбутніх вчителів, у професійні педагогічні вміння та навички, якими оволодівають майбутні представники педагогічного співтовариства.

Серед найактуальніших завдань аксіопедагогіки як навчальної дисципліни є створення проблемно-орієнтованої освіти з метою формування гуманістично зорієнтованої ціннісно-смислової сфери педагога в процесі його професійної підготовки.

Рейтинг DVK WebDev разработка сайта: «DVK WebDev»